Dieselpartikelfilter (DPF)

Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening.

Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under normal körning. För att bränna bort partiklarna och tömma filtret startas en s.k. regenerering. För detta krävs att motorn har nått normal arbetstemperatur.

Regenereringen av partikelfiltret sker automatiskt och tar normalt 10–20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det ta lite längre tid. Under regenerering ökar bränsleförbrukningen något.

Regenerering vid kallt väder

Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder når inte motorn normal arbetstemperatur. Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.

När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 % tänds en gul varningstriangel i kombiinstrumentet och meddelandet Sotfilter fullt Se handbok visas i dess informationsdisplay.

Starta regenerering av filtret genom att köra bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen bör sedan köras i ytterligare 20 minuter.

 OBS

Under regenereringen kan följande uppstå:

  • en smärre reducering av motoreffekt kan temporärt förnimmas
  • bränsleförbrukningen kan temporärt öka
  • en bränd lukt kan förekomma.

När regenerering är avslutad raderas varningsmeddelandet automatiskt.

Använd parkeringsvärmare* i kallt väder – då når motorn normal arbetstemperatur snabbare.

 Viktigt

Om filtret fylls helt med partiklar kan det vara svårt att starta motorn och filtret blir funktionsodugligt. Då finns risk att filtret måste bytas ut.
  1. * Tillval/tillbehör.