Fjärrnyckel med PCC* – räckvidd

Räckvidden för en fjärrnyckel med PCC (Personal Car Communicator) för låsning, upplåsning av dörrar och baklucka är ca 20 meter från bilen – övriga funktioner upp till ca 100 meter.

Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå närmare och gör ett nytt försök.

 OBS

Informationsknappens funktion kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc.

Utanför fjärrnyckelns räckvidd

Befinner sig fjärrnyckeln för långt bort från bilen för att information ska kunna avläsas visas den senaste statusen bilen lämnades i, utan att ljuset i indikeringslamporna vandrar runt på fjärrnyckeln.

Om fler fjärrnycklar används till bilen, är det enbart den som senast användes för låsning/upplåsning som visar korrekt status.

 OBS

P3-820 Remote key PCC - Icon Information Om ingen indikeringslampa lyser vid användning av informationsknappen inom räckvidden, kan det bero på att den sista kommunikationen mellan fjärrnyckeln och bilen störts av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc.
  1. * Tillval/tillbehör.