Hel-/halvljus

Med ljusreglagets vred i läge P3-1220 Symbol AUTO in light switch module samt bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn igång, aktiveras halvljuset automatiskt vid dåliga ljusförhållanden.
P3-1220-S60/V60/V70/XC70/S80/S80L High/low beam headlights with AUTO position
Rattspak och ljusreglagets vred.
  1. Ikon röd pil 1Läge för helljusblink
  2. Ikon röd pil 2Läge för helljus

Halvljus

Med vredet i läge P3-1220 Symbol AUTO in light switch module aktiveras halvljuset automatiskt vid skymning eller när dagsljuset blir för svagt. Halvljuset aktiveras också automatiskt i de fall vindrutetorkare eller dimljus bak är aktiverade.

Med vredet i läge P4-1246 Symbol Automatiskt halvljus lyser alltid halvljuset när motorn är igång eller när nyckelläge II är aktivt.

Helljusblink

För rattspaken lätt mot ratten till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.

Helljus

Helljuset kan aktiveras när vredet står i läge P3-1220 Symbol AUTO in light switch module1 eller P4-1246 Symbol Automatiskt halvljus. Aktivera/deaktivera helljuset genom att föra rattspaken mot ratten till ändläget och släppa.

När helljuset är aktiverat lyser symbolen Symbol helljus - text i kombiinstrumentet.

Extraljus*

Om bilen har extraljus kan föraren i menysystemet MY CAR välja om de ska vara deaktiverade eller tändas/släckas samtidigt med helljuset2, se MY CAR.

  1. 1 När halvljuset är tänt.
  2. * Tillval/tillbehör.
  3. 2 Extraljus måste anslutas till elsystemet av verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.