Hjälpfunktioner för röststyrning

Hjälpfunktioner finns för att bekanta sig med röststyrningssystemet och möjlighet att lära systemet din röst och ditt uttal.
  • Röstinstruktioner: En funktion som hjälper dig att bekanta dig med systemet och förfaringssättet för att ge kommandon.
  • Röstträning: En funktion som gör det möjligt för röststyrningssystemet att lära känna din röst och ditt uttal. Funktionen ger en möjlighet att röstträna en användarprofil.
  • Kortfattad instruktion: En funktion som läser upp en kort instruktion om hur systemet fungerar.

 OBS

Röststyrningsinstruktioner och röstträning kan endast startas då bilen är parkerad.

Röstinstruktioner

Instruktionerna kan startas genom att i normalvyn för MY CAR trycka på OK/MENU och välja InställningarInställningar för röststyrningInstruktioner.

Instruktionerna är uppdelade i 3 lektioner, vilka tar totalt cirka 5 minuter att genomföra. Systemet börjar med den första lektionen. För att hoppa över en lektion och gå till nästa, tryck på P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow right. Gå tillbaka till föregående lektion genom trycka på P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow left.

Avsluta instruktionerna genom ett tryck på EXIT.

Röstanpassning

Systemet visar upp ett antal fraser för dig att säga. Röstanpassningen kan startas genom att i normalvyn för MY CAR trycka på OK/MENU och välja InställningarInställningar för röststyrningRöstträning.

Efter att röstanpassningen avslutats kom ihåg att välja profilen Användaranpassad under Användarinställning.

Observera att om ett annat språkval för röststyrning görs, så behöver en ny röstträning utföras.

Kortfattad instruktion

Systemet läser upp en kortfattad instruktion för röststyrning. Instruktionen startas genom att trycka på knappen för röststyrning och säga "Kortfattad instruktion".