Eluppvärmda framsäten*

Framsätenas uppvärmning har tre lägen för att öka komforten för förare och passagerare när det är kallt.
P4-1246-Y55X Comfort level in display
Aktuell värmenivå visas i mittkonsolens bildskärm.
P3-1246-S60/V60/V60H Button heated seats2

Knappen har olika placering beroende på om bilen är utrustad med ventilerat framsäte* eller inte, se bild.

Tryck upprepade gånger på knappen för att aktivera funktionen:
  • Högsta värmenivån – tre orange fält lyser i mittkonsolens bildskärm (se bilden ovan).
  • Lägre värmenivån – två orange fält lyser i bildskärmen.
  • Lägsta värmenivån – ett orange fält lyser i bildskärmen.
  • Stäng av värmen – inget fält lyser.

 Varning

Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon anledning har svårigheter att hantera reglaget för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.

Automatisk start av förarsätesvärme

Med automatisk start av förarsätesvärme aktiverad kommer förarsätet att ha högsta värmenivån vid motorstart.

Automatisk start sker när bilen är kall och omgivningstemperaturen är lägre än ca +10 °C.

Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR.

  1. * Tillval/tillbehör.