Fjärrstart (ERS) – symboler och meddelanden

Fjärrstart (ERS – Engine Remote Start) innebär att bilens motor kan startas på distans för att kunna värma upp/kyla ner kupén innan avfärd. ERS aktiveras via nyckel och/eller via Volvo On Call*, se .

I situationer där ERS-funktionen uteblir eller avbryts, visar kombiinstrumentet en symbol kompletterad med ett förklarande textmeddelande.

Utebliven ERS-funktion

MeddelandeInnebörd
Ingen fjärrstart. För många försökERS uteblev då högst 2 st ERS-aktiveringar i följd är tillåtna.
Ingen fjärrstart Låg bränslenivåERS uteblev p.g.a. för låg bränslenivå.
Ingen fjärrstart Växeln ej i läge PERS uteblev då växelväljaren inte är i P-läge.
Ingen fjärrstart Föraren är i bilenERS uteblev p.g.a. att en person finns i kupén.
Ingen fjärrstart Låg batterispänningERS uteblev p.g.a. låg batterispänning. Ladda batteriet genom att starta motorn.
Ingen fjärrstart MotorvarningERS uteblev p.g.a. varningsmeddelande från motor. Kontakta en verkstad1.
Fjärrstart avstängd Låg kylarvätskenivåERS uteblev p.g.a. felmeddelande från kylsystemet, se Kylvätska – nivå.
Ingen fjärrstart Dörr öppen

ERS uteblev då en dörr/bakluckan inte var stängd.

Ingen fjärrstart Motorhuv öppenERS uteblev då motorhuven inte var stängd.
Ingen fjärrstart Bilen är inte låstERS uteblev då bilen inte var låst.
Ingen fjärrstart Nyckeln är i bilenERS uteblev då nyckeln fanns inne i bilen.

Avbruten ERS-funktion

MeddelandeInnebörd
Fjärrstart avstängd Växeln ej i läge PERS avbruten då växelväljaren inte är i P-läge.
Fjärrstart avstängd Föraren är i bilenERS avbruten p.g.a. att en person finns i kupén.
Fjärrstart avstängd MotorvarningERS avbruten p.g.a. felmeddelande från motor. Kontakta en verkstad1.
Fjärrstart avstängd Låg kylarvätskenivåERS avbruten p.g.a. felmeddelande från kylsystemet.
Fjärrstart avstängd Motorhuv öppen ERS avbruten då motorhuv är öppen.
Fjärrstart avstängd Låg batterispänningERS avbruten då batterispänningen är för låg.
Fjärrstart avstängd Låg bränslenivåERS avbruten då bränslenivån är för låg.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.