Lås upp bil via Volvo On Call* service center

Bilen kan fjärrupplåsas med hjälp av VOC service center.
Kontakta .
När VOC service center verifierat bilens ägare eller annan auktoriserad person med PIN-kod, skickas efter överenskommelse en signal till bilen om upplåsning.
Bagageluckan/bakluckan måste öppnas för att låsa upp dörrarna. Tryck två gånger på touchknappen eller dra i handtaget.

 OBS

Om bagageluckan/bakluckan inte öppnas inom en, av VOC service center, förutbestämd tid kommer bagageluckan/bakluckan att låsas igen.
När dörrarna öppnas kommer bilens larmsystem att lösa ut. Stäng av larmet genom att trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller sätt in fjärrnyckeln i startlåset.

 OBS

Om bilen står i t.ex. ett parkeringsgarage kan fjärrupplåsningsfunktionen eventuellt störas p.g.a. dålig mottagning.
  1. * Tillval/tillbehör.