Backspegel – inre

Den inre backspegeln kan bländas av med ett reglage i spegelns underkant. Alternativt bländar backspegeln av automatiskt.
P3-XC60,V60H Interior rearview mirror
  1. Ikon röd cirkel 1Reglage för avbländning

Manuell avbländning

Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det reflekteras i backspegeln och blända föraren. Blända av med reglaget för avbländning när bakomvarande ljus stör:
Blända av genom att föra reglaget in mot kupén.
Återgå till normalt läge genom att föra reglaget mot vindrutan.

Automatisk avbländning*

Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglage för manuell avbländning finns inte på spegel med automatisk avbländning.

I backspegeln finns två sensorer – en framåtriktad och en bakåtriktad – som arbetar tillsammans för att identifiera och eliminera bländande ljus. Den framåtriktade sensorn känner av omgivande ljus, medan den bakåtriktade sensorn känner av ljus från bakomvarande fordons strålkastare.

 OBS

Skyms sensorerna av t.ex. parkeringstillstånd, transpondrar, solskydd eller objekt i säten eller i lastutrymmet på ett sådant sätt att ljus förhindras att nå sensorerna, reduceras backspegelns avbländningsfunktion.

Endast backspegel med automatisk avbländning kan vara utrustad med kompass.

  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument