Start/Stop* – funktion och handhavande

Vissa kombinationer av motor och växellåda är försedda med en Start/Stop-funktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus.

Start/Stop-funktionen aktiveras automatiskt när motorn nyckelstartas.

P3-1320-v60H-Symbol - Autostart Engine running-099P3-1220- Start-Stop-knapp På-Av

Start/Stop-funktionen aktiveras automatiskt när motorn nyckelstartas. Föraren uppmärksammas på det genom att funktionens symbol tänds upp i kombiinstrumentet och att På-/Av-knappens lampa lyser.

Samtliga bilens ordinarie system såsom belysning, radio etc. fungerar som normalt även vid auto-stoppad motor förutom att viss utrustning kan få funktionen tillfälligt reducerad, t.ex. klimatanläggningens fläkthastighet eller extremt hög volym på ljudanläggningen.

Auto-stoppa motorn

För att motorn ska auto-stoppa gäller följande:

VillkorM/A1
Frikoppla, ställ växelspaken i neutralläge och släpp upp kopplingspedalen – motorn auto-stoppar.M
Stanna bilen med färdbromsen och håll sedan kvar foten på pedalen – motorn auto-stoppar. A
P3-1346-Knapp ECO

Är ECO-funktionen aktiverad kan motorn auto-stoppa innan bilen står helt still.

För vissa motorvarianter kan motorn auto-stoppa innan bilen står stilla oberoende om ECO-funktionen är aktiverad eller inte.

P3-1320-v60H-Symbol - Autostart Engine running-099

När motorn är auto-stoppad tänds kombiinstrumentets symbol för Start/Stop-funktionen.

Auto-starta motorn

VillkorM/A1

Med växelspaken i neutralläge:

  1. Tryck ner kopplingspedalen eller tryck på gaspedalen – motorn startar.
  2. Lägg i lämplig växel och kör.
M
Släpp fottrycket på färdbromsen – motorn auto-startar och färden kan fortsätta. A
Behåll fottrycket på färdbromsen och tryck på gaspedalen – motorn auto-startar.A

I ett utförslut finns även denna möjlighet:

Släpp färdbromsen och låt bilen rulla iväg – motorn auto-startar då hastigheten överskrider normal promenadtakt.

M + A

Deaktivera Start/Stop-funktionen

P3-1220- Start-Stop-knapp På-Av

I vissa situationer kan det vara önskvärt att tillfälligt stänga av den automatiska Start/Stop-funktionen – det görs med ett tryck på denna knapp.

P3-1320-v60H-Symbol - Autostart Engine running-099

Avstängd funktion indikeras med att kombiinstrumentets Start/Stop-symbol och På-/Av-knappens lampa slocknar.

Start/Stop-funktionen är avstängd tills den återaktiveras med knappen eller tills nästa gång motorn nyckelstartas.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.