Blinkers

Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak. Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt eller neråt spaken förs.
P3-1320-70+80 Turn signals
Blinkers.

Kort blinksekvens

Ikon röd pil 1För rattspaken uppåt eller neråt till första läget och släpp. Blinkerlamporna blinkar tre gånger. Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR.

Kontinuerlig blinksekvens

Ikon röd pil 2För rattspaken uppåt eller neråt till yttersta läget.

Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för hand eller automatiskt av rattrörelsen.

Blinkersymboler

För blinkersymboler, se Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd.

Relaterade dokument