Röststyrning – röstkommandon

Det är möjligt att röststyra vissa funktioner i multimediasystemet och i en Bluetooth®-ansluten mobiltelefon med fördefinierade röstkommandon.

Föraren initierar en dialog med röstkommandon genom att trycka på knappen för röststyrning.

När en dialog har inletts kommer vanligt förekommande kommandon att visas i bildskärmen.

När föraren blir van vid systemet kan han påskynda kommandodialogen och hoppa över uppmaningar från systemet, genom att kort trycka på knappen för röststyrning.

Kommandon kan ges på flera sätt

Kommandot för att t.ex. söka efter ett ljudspår i mediaspelaren kan ges i flera steg eller som ett kortkommando:

  • Säg "Mediasökning", vänta på systemets svar, och fortsätt sedan med att säga t.ex. "Spår".

eller

  • Säg "Sök efter spår" i en följd.