Låsning/upplåsning – baklucka

Bakluckan kan öppnas, låsas och låsas upp på flera sätt.

Upplåsning med fjärrnyckel

p3007 låsning/upplåsning bagagelucka

Med fjärrnyckelns P3-820 Remote key - Icon Tailgate unlock-knapp kan bakluckan ensam avlarmas* och låsas upp.

Om bilen är utrustad med larm* släcks larmindikatorn på instrumentpanelen för att visa att inte hela bilen är larmad. Larmets nivå- och rörelsesensorer samt sensorerna för öppning av bakluckan kopplas bort.

Dörrarna förblir låsta och larmade.

  • Bakluckan låses upp men förblir stängd – tryck lätt på den gummerade tryckplattan under ytterhandtaget och lyft luckan.

Öppnas inte luckan inom 2 minuter låses den igen och larmet återaktiveras.

Upplåsning från bilens insida

P3-13w20-S60/V60/V60H/XC60 Lock/unlock tailgate from inside
Ikon röd cirkel 1Upplåsning baklucka
För att låsa upp bakluckan:
Tryck på belysningspanelens knapp (1).
Luckan låses upp och kan öppnas inom 2 minuter (om bilen är låst inifrån).

Låsning med fjärrnyckel

Tryck på fjärrnyckelns knapp för låsning P3-820 Remote key - Icon Lock, se Fjärrnyckel – funktioner.
Om bilen är utrustad med Larm* börjar larmindikatorn på instrumentpanelen blinka, vilket innebär att larmet aktiverats.
  1. * Tillval/tillbehör.