Telefonbok – söka kontakter

Söka kontakter i telefonboken.
P3/P4-1420-Skrivhjul telefonbok
Söka med hjälp av teckenhjul.
  1. Ikon röd cirkel 1Teckenlista
  2. Ikon röd cirkel 2Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell)
  3. Ikon röd cirkel 3Telefonbok

För att söka efter en kontakt tryck i telefonkällans normalvy på OK/MENU och välj Kontakter.

Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/MENU. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
Fortsätt med nästa bokstav. I telefonboken (3) visas resultatet av sökningen.
För att växla inmatningsläget till siffror eller specialtecken eller för att gå till telefonboken, vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i tabellen nedan) i listan för växling av inmatningsläge (2), tryck OK/MENU.
123/ABCSkifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
MERSkifta till specialtecken med OK/MENU.
=>Leder till telefonboken (3). Vrid TUNE för att välja en kontakt, tryck OK/MENU för att se sparade nummer och övrig information.
Förnamn/EfternamnSkiftar sorteringsordning i telefonboken.

Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla inmatade tecken.

Skriva med numeriska tangentbordet

P3/P4-1420-numerical keyboard
Numeriskt tangentbord.

Ett annat sätt att skriva in tecken är med mittkonsolens knappar 09, * och #.

Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla tecken1 under den knappen, t.ex. w, x, y, z och 9. Snabba tryck på knappen flyttar markören genom dessa tecken.

  • Stanna med markören på önskat tecken för att välja – tecknet visas på skrivraden.
  • Radera/ångra med EXIT.

För att skriva en siffra, håll inne motsvarande sifferknapp.

  1. 1 Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad/land/språk.