Radiostationssökning

Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista med de starkaste radiostationerna vilkas signaler den för närvarande mottar.

En automatisk radiostationssökning använder den av radion sammanställda stationslistan. Det är även möjligt att göra en manuell radiostationssökning .

Det går att ställa in om radiostationssökningen ska ske automatiskt eller manuellt när en stationssökning utförs.

I FM-källans normalvy tryck på OK/MENU och välj Välj station med.
Vrid TUNE till Stationslista eller Manuell justering och välj med OK/MENU.

 OBS

Mottagningen är beroende av både hur god signalstyrkan och signalkvaliteten är. Sändningen kan bli störd av olika faktorer som t.ex. höga byggnader eller att sändaren är långt borta. Täckningsgraden kan också skifta beroende på var i landet du befinner dig.

Relaterade dokument