Startbatteri – byte

Startbatteriet i bilen kan bytas utan hjälp av verkstad.

Demontering

Allra först: Ta fjärrnyckeln ur startlåset och vänta minst 5  minuter innan några elektriska anslutningar rörs – detta för att bilens elsystem behöver lagra nödvändig information till styrenheterna.

P3-V60H-Battery 1
P3-0920-Battery 2
P3-0920-Battery 3
P3-0920 Battery 4
P3-0920 Battery 5
Ikon grå fyrkant 1

Öppna clipsen på främre täcklocket och ta loss locket.

Ikon grå fyrkant 2

Lösgör gummilisten så att bakre täcklocket går fritt.

Ikon grå fyrkant 3

Ta loss bakre täcklocket genom att skruva ett kvarts varv och lyfta loss det.

 Varning

Anslut och ta bort plus- respektive minuskabel i rätt ordningsföljd.
Ikon grå fyrkant 4
Ikon röd pil 1

Lossa den svarta minuskabeln.

Ikon röd pil 2

Lossa den röda pluskabeln.

Ikon röd pil 3

Lossa avluftningsslangen från batteriet.

Ikon röd pil 4

Skruva loss skruven som håller batteriklamman.

Ikon grå fyrkant 5
Ikon röd pil 1

För batteriet åt sidan.

Ikon röd pil 2

Lyft upp det.

Montering

P3-0920 Battery assemble
Ställ ner batteriet i batterilådan.
För batteriet inåt samt åt sidan tills det når bakkant av lådan.
Skruva fast klamman som håller batteriet.
Anslut avluftningsslangen.
Kontrollera att den är korrekt ansluten till både batteriet och utloppet i karossen.
Anslut den röda pluskabeln.
Anslut den svarta minuskabeln.
Tryck fast det bakre täcklocket. (Se tidigare avsnitt "Demontering".)
Montera gummilisten. (Se "Demontering".)
Passa in det främre täcklocket och fäst det med clipsen. (Se "Demontering".)

För mer information om bilens startbatteri, se Startbatteri – allmänt och Starthjälp med batteri.