Parkeringshjälp* – bakåt

Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
P3007-Parkeringshjälp bak

Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m. Ljudsignal för hinder bakåt kommer från en av de bakre högtalarna.

Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.

Vid backning med t.ex. en släpvagn på dragkroken, stängs parkeringshjälpen bak automatiskt av – i annat fall skulle sensorerna reagera på släpvagnen.

 OBS

Vid backning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken – utan Volvo original släpvagnskablage – kan parkeringshjälpen behöva stängas av manuellt för att sensorerna inte ska reagera på dessa.
  1. * Tillval/tillbehör.