City Safety™ – lasersensorn

Funktionen City Safety™ innehåller en sensor vilken sänder ut laserljus (se bild för sensorns placering). Kontakta en kvalificerad verkstad vid fel eller behov av service på lasersensorn – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Det är absolut nödvändigt att följa föreskrivna instruktioner vid hantering av lasersensorn.

Följande två dekaler relaterar till lasersensorn:

P3-835-xc60 Decal Laser info

Bildens övre dekal beskriver laserljusets klassificering:

  • Laserstrålning – Titta inte i laserstrålen med optiska instrument – Klass 1M laserprodukt.

Bildens undre dekal beskriver laserljusets fysikaliska data:

  • IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Överensstämmer med FDA:s (amerikanska livsmedelsverket) standarder för laserprodukters utförande med undantag för avvikelser i enlighet med "Laser Notice No. 50" från den 26 juli 2001.

Strålningsdata för lasersensor

Följande tabell preciserar lasersensorns fysikaliska data.

Maximal pulsenergi2,64 µJ
Maximal medeluteffekt45 mW
Pulslängd33 ns
Divergens (horisontell × vertikal)28° × 12°

 Varning

Om någon av instruktionerna häri inte efterföljs finns risk för ögonskador!

  • Titta aldrig in i lasersensorn (vilken avger spridande osynlig laserstrålning) på ett avstånd om 100 mm eller närmare med förstorande optik av typ förstoringsglas, mikroskop, objektiv eller liknande optiska instrument.
  • Test, reparation, demontering, justering och/eller byte av reservdelar på lasersensorn får enbart utföras av en kvalificerad verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
  • För att undvika exponering av skadlig strålning, utför ingen omjustering eller underhåll annat än specificerat häri.
  • Reparatör måste följa särskilt framtagen verkstadsinformation för lasersensor.
  • Demontera inte lasersensorn (inkl. ta bort linserna). En demonterad lasersensor uppfyller laser klass 3B enligt standard IEC 60825-1. Laser klass 3B är inte ögonsäker och utgör därför en risk för skador.
  • Lasersensorns kontakt måste vara urkopplad innan demontering från vindrutan.
  • Lasersensorn måste vara monterad på vindrutan innan sensorns kontakt ansluts.
  • Lasersensorn sänder laserljus när fjärrnyckeln är i nyckelläge II även vid avstängd motor.