Bärgning

Bärgning innebär att bilen forslas bort med hjälp av annat fordon.

Tillkalla professionell hjälp för bärgning.

Bogseröglan får användas för att dra bilen upp på en bärgningsbil med flak. Bilens läge och markfrigång bestämmer om det är möjligt. Om lutningen på bärgningsbilens ramp är för brant eller om markfrigången under bilen är otillräcklig kan bilen skadas om man försöker dra upp den genom att använda bogseröglan. Lyft bilen genom att använda bärgningsbilens lyftanordning om nödvändigt.

 Varning

Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen medan bilen dras upp på flaket.

 Viktigt

Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.

 Viktigt

Observera att bilen alltid måste bärgas så att hjulen rullar framåt.

  • Fyrhjulsdriven bil (AWD) med upplyft framvagn ska inte bärgas i högre hastighet än 70 km/h (40 mph). Den bör inte bärgas längre sträckor än 50 km.

Relaterade dokument