Varselljus

Med ljusreglagets vred i läge P3-1220 Symbol AUTO in light switch module samt bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn igång, aktiveras varselljuset automatiskt i dagsljus.

Varselljus under dagtid – DRL

P3-1320 LSM in AUTO position
Ljusreglagets vred i läge AUTO.

Med ljusreglagets vred i läge P3-1220 Symbol AUTO in light switch module aktiveras varselljuset (Daytime Running Lights – DRL) automatiskt när bilen körs i dagsljus. En ljussensor på instrumentpanelens ovansida växlar från varselljus till halvljus vid skymning eller när dagsljuset blir för svagt. Växling till halvljus sker också i de fall vindrutetorkare eller dimljus bak aktiveras.

 Varning

Systemet är ett hjälpmedel för att spara energi – det kan inte i alla situationer avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.

Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs med ett trafiksäkert korrekt ljus och enligt gällande trafikbestämmelser.

Relaterade dokument