Växellådor

Det finns två huvudtyper av växellådor. Manuell- respektive automatisk växellåda.

 Viktigt

I avsikt att förhindra skada på någon av drivsystemets komponenter kontrolleras växellådans arbetstemperatur. Vid risk för överhettning tänds en varningssymbol i kombiinstrumentet kombinerat med ett textmeddelande – Följ då där given rekommendation.