CD/DVD

Mediaspelaren kan spela förinspelade och brända CD-/DVD-skivor.

Mediaspelaren stödjer och kan spela följande huvudtyper av skivor och filer:

  • Förinspelade CD-/DVD-skivor (CD/DVD Audio).
  • Förinspelade DVD-Videoskivor (DVD Video).
  • Brända CD-/DVD-skivor med ljudfiler.

För mer information om vilka format som stöds, se kompatibla filformat.

En skiva får max innehålla 5000 filer (inkl. spellistor) för att kunna spelas.

 OBS

Vissa av skivbolagen kopieringsskyddade ljudfiler eller privatkopierade ljudfiler kan inte läsas av spelaren.

Det är möjligt att kopiera musik från skiva1 till bilens hårddisk (HDD) och sedan spela upp därifrån.

Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAV-knappen. Kopplad funktion aktiveras sedan enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter.

För grundläggande information om uppspelning och navigering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering. Nedan finns en utförligare beskrivning.

Uppspelning och navigering av CD/DVD Audio

I skivkällans normalvy tryck på OK/MENU och vrid TUNE för att komma åt skivans spårstruktur. Navigera i strukturen genom att vrida TUNE.

Starta uppspelning av ett spår med ett tryck på OK/MENU.

Uppspelning och navigering av brända CD-/DVD-skivor

Om en skiva med ljud-/videofiler matas in i spelaren behöver skivans mappstruktur läsas in. Beroende på skivans kvalitet och storlek på informationsmängden kan det bli en viss fördröjning innan uppspelningen startar.

I skivkällans normalvy tryck på OK/MENU och vrid TUNE för att komma åt skivans mappstruktur eller för att söka bland kategorier. Navigera i strukturen genom att vrida TUNE, välja mapp med OK/MENU och backa i strukturen med EXIT.

Starta uppspelning av en fil med ett tryck på OK/MENU.

När uppspelningen av en fil är klar fortsätter uppspelningen av de andra filerna i just den mappen. Byte av mapp sker automatiskt när alla filer i aktuell mapp har spelats upp.

Uppspelning och navigering av DVD-Video

För hantering av DVD-Video, se Uppspelning och navigering av DVD-Videoskivor.

Mediasök

Det är möjligt att söka efter musik i dina enheter. Sökningen söker igenom USB, skiva och hårddisk. Läs mer om sökfunktionen.

  1. 1 Vissa marknader.