Boka service och reparation*

Hantera service-, reparations- och bokningsinformation direkt i din internetanslutna bil.

Genom denna tjänst tillhandahålls ett bekvämt sätt att boka service och verkstadsbesök direkt i bilen. Bilinformation skickas till din återförsäljare som kan förbereda verkstadsbesöket. Återförsäljaren återkommer med ett digitalt bokningsförslag.

Innan tjänsten kan användas

Volvo ID och min profil

 • Logga in på ägarportalen Min Volvo, gå till din profil och utför följande:
Kontrollera att bilen är kopplad till din profil.
Kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer.
Välj Volvoåterförsäljare och den personliga servicetekniker du önskar kontakt med för service och reparation.

Förutsättning för bokning från bil

 • För att skicka bokningsinformation från bilen måste bilen vara ansluten till internet.
 • Eftersom bokningsinformation skickas över ditt privata telefon- eller P-SIM-kort-abonnemang kommer du att få en fråga om du vill skicka information. Frågan ställs en gång och gäller sedan för den valda uppkopplingen för en begränsad tid.
 • För att tjänsten ska fungera och systemet ska kommunicera via bilens bildskärm måste notiser/pop-up-meddelanden vara godkända. Tryck i MY CAR-källans normalvy på OK/MENU och därefter Service och reparationTillåt notiser.

Använda tjänsten

Samtliga menyer och inställningar nås från normalvyn i MY CAR genom tryck på OK/MENU och därefter Service och reparation.

När det är dags för service och i vissa fall när bilen är i behov av reparation meddelas detta i och via en pop-up-meny i bildskärmen.

P3/P4-CSB_pop-up_Service need
Servicemeddelande i bildskärm.

Innebörd av svarsalternativen i bildskärmens pop-up-meny:

 • Ja – En bokningsförfrågan skickas till din återförsäljare vilken sedan återkommer med ett digitalt bokningsförslag. Servicemeddelandet i kombiinstrumentet släcks.
 • Nej – Inga fler pop-up-meddelanden kommer att visas i bildskärmen. Meddelande i kombiinstrumentet kvarstår.
 • Senare – Pop-up-menyn visas nästa gång bilen startas.

Bokningsinformation och bildata

När du väljer att boka service från din bil kommer bokningsinformation och bildata att skickas. Bildatainformationen består av information inom följande områden:

 • servicebehov
 • funktionsstatus
 • vätskenivåer
 • mätarställning
 • bilens identifikationsnummer (VIN1)
 • bilens mjukvaruversion.
 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Vehicle Identification Number