Volvo On Call* mobilapp

Som Volvo On Call-användare har bilägaren tillgång till en mobilapplikation som gör att denne kan hålla kontakt med sin parkerade bil via mobiltelefon.

Vissa funktioner är inte tillgängliga för alla bilmodeller.

Mobilapplikationen uppdateras kontinuerligt vilket kan medföra att denna information inte återspeglar tillgänglig funktionalitet. För mer information om Volvo On Call, se support.volvocars.com.

Mobilapplikationen finns för iPhone, Windows Phone- och Android-telefoner. Ladda ner från Apples AppStore, Windows Phone Store eller Google Play.

Personligt Volvo ID krävs för att nyttja mobilappen och uppkopplade tjänster från Volvo.

Läs mer om Volvo ID och dess fördelar och hur man skapar ett .

Lokalisering av bilen

Bilens position visas på en karta och det är möjligt att få vägledning till bilen. Det finns också en digital kompass som pekar föraren i rätt riktning. Det är möjligt att aktivera bilens signalhorn och blinkers för att underlätta letandet.

Skicka destination till bilen

Med mobilappen kan funktionen "Send to Car" användas för att skicka en destination (t.ex. hotell, affärer, biografer, restauranger, bensinstationer) till bilen. Destinations position finns sedan tillgänglig i bilens navigationssystem1. Om bilens navigationssystem inte är fabriksinstallerat behöver bilens konfiguration uppdateras av en Volvoåterförsäljare så att VOC-appen vet att den kan sända ett resmål till bilen. För instruktioner till funktionen Send to Car, se support.volvocars.com.

Bilens instrumentpanel

Den här funktionen ger föraren tillgång till en mängd information: bränslenivå, återstående räckvidd med befintlig bränslemängd, genomsnittlig bränsleförbrukning, genomsnittshastighet, avläsning av väg- och trippmätare.

Kontroll av bilen

Mobilappen gör en ”hälsoundersökning” på bilen och visar information om glödlampor, bromsvätska, kylvätska och oljenivå.

Körjournal

Detaljerade uppgifter om varje resa under de senaste 40 dagarna kan laddas ner och sparas. Det finns också möjlighet att exportera alla eller valda resor från mobilapplikationen i kalkylbladsformat och skicka till en e-postadress. Detta är lämpligt för t.ex. tjänsteresor.

Det är möjligt att stänga av körjournalsfunktionen. Då skickar bilen ingen logginformation efter varje avslutad resa.

Fordonsinformation

Basdata om bilen som modell, registreringsnummer och VIN-nummer är lätt tillgänglig.

Stöldvarning

Om billarmet aktiveras får föraren veta detta via mobilen.

Fjärrlåsning av dörrarna

Status för samtliga dörrar och fönster visas. Föraren kan låsa och låsa upp bilen. Av säkerhetsskäl krävs alltid lösenordet för applikationen vid fjärrupplåsning av bilen. Ditt personliga Volvo ID används som lösenord.

Fjärrstart av värmare

Om bilen är utrustad med en parkeringsvärmare kan den startas direkt eller programmeras att starta vid två olika tidpunkter.

Fjärrstart av motor2

Klimatanläggningen startar med automatiska inställningar. En fjärrstartad motor är aktiverad i maximalt 15 minuter, därefter stängs den av. Efter 2 st aktiveringar av fjärrstart krävs att motorn startas på ordinarie vis innan fjärrstart åter kan användas.

Fjärrstart av motor kan endast fås på bilar med automatisk växellåda och bilar som har en huvswitch3 installerad.

 Varning

För att fjärrstarta motorn måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Bilen ska vara under uppsikt.
  • Person eller djur får inte befinna sig i eller kring bilen.
  • Bilen får inte stå i ett slutet oventilerat utrymme – avgaserna kan allvarligt skada människor och djur.

 OBS

Ta hänsyn till lokala/nationella regler/bestämmelser för tomgångskörning. Ta också hänsyn till lokala/nationella regler/bestämmelser kring ljudnivån när motorn är igång.

Batteri- och laddstatus4

Se hur laddat hybridbatteriet är och om laddning pågår.

Styra laddning till specifika tider4

Laddning behöver inte påbörjas direkt vid anslutning av laddkabeln. Det är möjligt att via mobilappen ställa in tidpunkt då laddning får ske.

Påminnelse att sätta i laddkabel4

Möjlighet att aktivera att få en påminnelse i mobilappen om att laddkabeln glömts att sättas i när bilen parkerats.

Förkonditonering4

Genom förkonditionering förbereds bilens drivsystem och kupén innan avfärd, så att både slitage och energibehov under färd minskas. Mobilappen används på motsvarande sätt som för fjärrstart av värmare.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Gäller Sensus Navigation.
  3. 2 Vissa bilmodeller och marknader.
  4. 3 Finns i XC60, bilar med larm, flertalet bilar med 4-cylindriga motorer eller om ERS är valt vid nybyggnad.
  5. 4 Gäller endast V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.