Ljud och media – avancerade ljudinställningar*

Anpassa ljudinställningar för radio och media enligt dina behov.

Samtliga avancerade ljudinställningar nås genom att trycka på SOUND för att komma åt ljudinställningsmenyn. Vrid TUNE för att stega till Premium sound* och tryck på OK/MENU.

Ljudprofil

Ljudupplevelsen kan optimeras för olika delar av bilen. Ljudprofilen kan ställas in för Förarsäte, Baksäte eller Hela bilen.

Vrid TUNE för att stega till Ljudprofil och tryck på OK/MENU.
Välj ljudprofil genom att vrida på TUNE och bekräfta med OK/MENU.

Surround

Surroundsystemet kan sättas i läge På/Av. När På är vald väljer systemet inställning för bästa möjliga ljudåtergivning. Normalt är detta DPL II och P3-1020-S60/V60 Ikon DPLII visas då i bildskärmen. Om inspelningen är gjord med Dolby Digital-teknik kommer uppspelningen att ske med denna inställning, P3-1020-S60/V60 Ikon Dolby digital visas då i bildskärmen. När Av är vald fås 3-kanalsstereo.

Vrid TUNE för att stega till Surround och tryck på OK/MENU.
Surround kan sättas i läge På/Av med ett tryck på OK/MENU

Surroundnivån kan ställas in separat om På är vald.

Vrid på TUNE för att stega till nivåinställningen och bekräfta med OK/MENU.
Välj surroundnivå genom att vrida på TUNE och bekräfta med OK/MENU.

Bashögtalare

Ljudnivån för bashögtalaren kan ställas in separat.

Vrid TUNE för att stega till Subwoofer och tryck på OK/MENU.
Välj ljudnivå genom att vrida på TUNE och bekräfta med OK/MENU.

Mitthögtalare

Ljudnivån för mitthögtalaren kan ställas in separat. Om surround är i läge På ställs DPL II centernivå in, annars ställs 3-kanals centernivå in.

Vrid TUNE för att stega till Center och tryck på OK/MENU.
Välj ljudnivå genom att vrida på TUNE och bekräfta med OK/MENU.
  1. * Tillval/tillbehör.