Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla

Ställ in volym för extern ljudkälla. Om volymen är för hög eller för låg kan kvaliteten på ljudet försämras.

Om en extern ljudkälla (t.ex. en mp3-spelare eller iPod®) är ansluten till AUX-ingången kan ljudkällan som ansluts ha en annan volym än ljudanläggningens interna volym (ex. radion). Korrigera detta genom att justera ingångens volym: I AUX-källans normalvy, tryck på OK/MENU, välj AUX-input och sedan volyminställning Standard alternativt Förstärkt.

 OBS

Om den externa ljudkällans volym är för hög eller för låg kan kvaliteten på ljudet försämras. Ljudkvaliteten kan även försämras om spelaren laddas när ljud- och mediasystemet är i AUX-läge. Undvik i så fall att ladda spelaren via 12 V-uttaget.