Favoriter

Koppla ofta använd funktion till FAV-knappen. Det är möjligt att koppla en funktion inom respektive källa i huvudkällorna radio, media, MY CAR och vid internetansluten bil webbläsaren. Kopplad funktion aktiveras sedan enkelt med tryck på FAV.

Koppla favorit

P3-1346-x60-FAV-button
Välj en huvudkälla (t.ex. RADIO, MEDIA).
Välj källa (t.ex. AM, Bluetooth).

I källans normalvy, tryck OK/MENU och välj FAV-menyn.

Alternativt långt tryck på FAV-knappen, tills menyn visas.

Välj funktion i menyn att koppla till FAV.
När källan (t.ex. AM, Bluetooth®) är aktiv är den sparade funktionen tillgänglig genom ett kort tryck på FAV.