Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda

Vissa kombinationer av motor och växellåda är försedda med en Start/Stop-funktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus.

Om en igångkörning misslyckas och motorn stannar, gör enligt nedan:

  1. Kontrollera att förarsidans säkerhetsbälte är fastlåst i bälteslåset.
  2. Tryck ner kopplingspedalen igen – motorn auto-startar.
  3. I vissa fall måste växelspaken ställas i neutralläge. Kombiinstrumentet visar då texten Lägg växel i neutralläge.
  1. * Tillval/tillbehör.