Bränsledriven extravärmare*

Bilen är utrustad antingen med en elektrisk eller bränsledriven extravärmare.

Värmaren startar automatiskt när extra värme behövs då motorn är igång.

Värmaren stängs av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts eller när motorn stängs av.

 OBS

När extravärmaren är aktiv kan rök komma från höger hjulhus vilket är helt normalt.

Autoläge eller avstängning

Extravärmarens automatiska startsekvens kan stängas av om så önskas.

 OBS

Volvo rekommenderar att den bränsledrivna extravärmaren stängs av vid korta körsträckor.
Före motorstart: Välj nyckelläge I.
Tryck på OK för att komma till menyn.
Stega med tumhjulet till Extravärmare1 alternativt Inställningar2 och välj med OK.
Välj ett av alternativen eller AV med hjälp av tumhjulet och bekräfta med OK.
Gå ur menyn med RESET.

 OBS

Menyalternativen är bara synliga i nyckelläge I – eventuell justering måste därför göras före motorstart.

Kupévärmare*

Om extravärmaren är kompletterad med tidursfunktion kan den användas som en kupévärmare.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Analogt kombiinstrument.
  3. 2 Digitalt kombiinstrument.