Två-stegs bälteskudde* – nedfällning

Den integrerade bälteskudden i baksätet kan fällas ned från övre eller nedre steget till helt nedfällt läge i dynan. Det går däremot inte att justera bälteskudden från övre steget till nedre steget.
P3007-Nedfällning av bälteskudde (bild 1 av 2)
Ikon grå fyrkant 1

Dra handtaget framåt för att lösgöra kudden.

Nedfällning av bälteskudde (bild 2 av 2)
Ikon grå fyrkant 2

Tryck nedåt med handen mitt på kudden för att låsa kudden.

 Viktigt

Kontrollera att inga lösa föremål (t.ex. leksaker) lämnats kvar i utrymmet under kudden innan nedfällning.

 OBS

Vid fällning av ryggstöd bak måste bälteskudden först fällas ner.

 Varning

Om inte instruktionerna rörande två-stegs bälteskudden följs kan det orsaka allvarliga skador på barnet i händelse av olycka.

 Varning

Volvo rekommenderar att reparation eller byte endast utförs av auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till bälteskudden. Om en integrerad bälteskudde varit utsatt för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska hela bälteskudden bytas ut. Även om bälteskudden verkar vara oskadad kan en del av dess skyddsegenskaper ha gått förlorade. Bälteskudden ska även bytas om den är mycket sliten.
  1. * Tillval/tillbehör.