Bromsvätska – kvalitet och volym

Bromsvätska kallas mediet i ett hydrauliskt bromssystem som används för att överföra tryck från exempelvis en bromspedal via en huvudbromscylinder till en eller flera slavcylindrar som i sin tur påverkar en mekanisk broms.

Föreskriven kvalitet: DOT 4

Volym: 0,6 liter