Text-TV*

Det är möjligt att titta på text-TV.

Gör så här:

För att titta på text-TV, gå i TV-läge till TV-menyText-TV.
Skriv in sidnummer (3 siffror) med sifferknapparna (0-9) för att välja sida.
Sidan visas automatiskt.

Skriv in nytt sidnummer eller vrid TUNE för att gå till nästa sida.

Återgå till TV-bilden med EXIT.

  1. * Tillval/tillbehör.