Larmindikator

Larmindikatorn visar larmsystemets status.
P3-sv60/V60H Larmindikator

En röd lysdiod på instrumentpanelen visar larmsystemets status:

  • Dioden släckt – larmet är frånkopplat
  • Dioden blinkar en gång varannan sekund – larmet är inkopplat
  • Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling av larmet (och fram till dess att fjärrnyckeln satts i startlåset och nyckelläge I nås) – larmet har varit utlöst.