Verktyg

I bilen finns bl.a. bogserögla, domkraft* och hjulskruvnyckel*.
P3-1020-V70/XC70 Tempaspare and tools package

Under lastgolvet ligger bilens bogserögla, domkraft* och hjulskruvnyckel*. Här finns även plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna och verktyg för hjulskruvarnas plasthattar.

  1. * Tillval/tillbehör.