Bogsering

Vid bogsering dras ett fordon efter ett annat fordon med hjälp av en bogserlina.

Ta reda på den enligt lag högsta tillåtna hastigheten för bogsering innan bogseringen påbörjas.

Aktivera bilens varningsblinkers.
Fäst bogserlinan i bogseröglan.
Lås upp rattlåset genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset och gör ett långt tryck på START/STOP ENGINE-knappen – nyckelläge II aktiveras, se Nyckellägen för mer information om nyckellägen.
Fjärrnyckeln måste vara kvar i startlåset under hela bogseringen.
Håll bogserlinan sträckt, när dragbilen sänker farten, genom att hålla foten lätt på bromspedalen – då undviks hårda ryck.
Var beredd att bromsa för att stanna.

 Varning

  • Kontrollera att rattlåset är upplåst innan bogsering.
  • Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II – i läge I är alla krockkuddar deaktiverade.
  • Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset när bilen bogseras.

 Varning

Broms- och styrservo fungerar inte när motorn är avstängd – det behövs ca 5 gånger hårdare tryck på bromspedalen och styrningen går betydligt tyngre än normalt.

Manuell växellåda

Inför bogsering:

För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.

Automatisk växellåda Geartronic

Inför bogsering:

För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.

 Viktigt

Observera att bilen alltid måste bärgas så att hjulen rullar framåt.

  • Bogsera inte bil med automatisk växellåda i högre hastighet än 80 km/h (50 mph) och inte längre sträcka än 80 km.

Starthjälp

Bogsera inte igång motorn. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att motorn inte kan startas, se Starthjälp med batteri.

 Viktigt

Katalysatorn kan skadas vid försök att bogsera igång motorn.