Färddator

Bilens färddator registrerar och beräknar värden som t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning och medelhastighet vid körning.

Färddatorns innehåll och utseende varierar beroende av om kombiinstrumentet är analogt eller digitalt:

P3-15w46- S60 Overview trip meter
Informationen från färddatorn kan visas i kombiinstrumentets informationsdisplay1.

Trippmätare

Färddatorn har två trippmätare och en vägmätare för total körsträcka.

Medelförbrukning

Genomsnittlig bränsleförbrukning beräknas från senaste nollställning.

 OBS

Viss avvikelse kan uppstå om en bränsledriven värmare* har använts.

Medelhastighet

Genomsnittshastigheten beräknas för avverkad körsträcka sedan senaste nollställning.

Nuvarande förbrukning

Uppgiften om aktuell bränsleförbrukning uppdateras fortlöpande – ungefär varje sekund. När bilen framförs i låg hastighet visas förbrukningen per tidsenhet – i högre hastighet visas den relaterad till körsträcka.

Olika enheter (km/miles) kan väljas för visning – se avsnitt "Ändra enhet".

Räckvidd – körsträcka till tom tank

Färddatorn visar ungefärlig sträcka som kan köras med kvarvarande bränslemängd i tanken.

När rubrik Räckvidd visar "----" finns ingen garanterad körsträcka kvar.

  • Fyll då på bränsle snarast möjligt.

Beräkningen baseras på medelförbrukningen under senast körda 30 km och återstående körbar bränslemängd.

 OBS

Viss avvikelse kan uppstå om körsättet ändras.

Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en längre körsträcka. För mer information om hur bränsleförbrukningen kan påverkas, se Volvo Personvagnars miljöfilosofi.

Digital hastighetsvisning

Hastigheten visas i motsatt enhet2 (kmh/mph) relaterat huvudinstrumentet. Är det t.ex. graderat i mph, visar färddatorn motsvarande hastighet i km/h och omvänt.

Ändra enhet

Det går att växla enhet (km/miles) för sträcka och hastighet i menysystemet MY CAR, se MY CAR.

 OBS

Förutom i Färddatorn, ändras dessa enheter samtidigt även i Volvos navigationssystem*.
  1. 1 Displayens utseende och visning kan variera beroende av instrumentvariant.
  2. * Tillval/tillbehör.
  3. 2 Enbart med kombiinstrument "Digital".