Bogserögla

Bogseröglan skruvas fast i ett gängat uttag bakom ett täcklock på stötfångarens högra sida, fram eller bak.

Fastsättning av bogserögla

P3-0946-x70 Towing eyelet-1
P3-0946-x70 Towing eyelet-2
Ikon grå fyrkant 1

Ta fram bogseröglan som ligger under golvluckan i lastutrymmet.

Ikon grå fyrkant 2

Täcklock för bogseröglans fästpunkt förekommer i två varianter vilka måste öppnas på olika sätt:

  • Varianten med ett urtag öppnas genom att, med ett mynt eller liknande instucket i urtaget, bända det utåt. Vik sedan ut locket helt och ta loss det.
  • Den andra varianten har en markering utmed dess ena sida eller i ett hörn: Tryck på markeringen med ett finger och vik samtidigt ut motstående sida/hörn med hjälp av ett mynt eller liknande – locket svänger kring dess centrumlinje och kan sedan tas loss.

Skruva bogseröglan ända in till dess fläns. Vrid fast öglan ordentligt med t.ex. hjulmutternyckeln.

Efter användning skruvas bogseröglan loss och läggs tillbaka på dess plats.

Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket på stötfångaren.

Bogseröglan får användas för att dra bilen upp på en bärgningsbil med flak. Bilens läge och markfrigång bestämmer om det är möjligt. Om lutningen på bärgningsbilens ramp är för brant eller om markfrigången under bilen är otillräcklig kan bilen skadas om man försöker dra upp den genom att använda bogseröglan. Lyft bilen genom att använda bärgningsbilens lyftanordning om nödvändigt.

 Varning

Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen medan bilen dras upp på flaket.

 Viktigt

Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.

Relaterade dokument