Navigation* – ange resmål

Ange resmål i navigationssystemet.

Varje gång ett resmål anges är det möjligt att spara det som "lagrad plats" eller "hem", vilket därefter blir lättillgängliga då ett resmål ska anges. Navigationssystemet ger vägledning till ett resmål, och det är möjligt att lägga till fyra delmål i resplanen. För många resmål kan navigationssystemet också ge ytterligare information med menyvalet Information.

Med bilen ansluten till internet går det att via appen "Send to Car" skicka kartdestinationer från en webbläsare samt via Volvo On Call* mobilapp* till navigationssystemet, se support.volvocars.com.

För att nå följande alternativa sätt att ange resmål, tryck i navigationkällans normalvy på OK/MENU och välj Ange resmål.

P3-1346-NAV-Melco Meny Adress-Hem

Ange resmål med hem

Notera att resmålet måste vara sparat tidigare för att kunna anges.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj Ange resmålHem.
Vägledning startar.

Ange resmål med adress

Det räcker att enbart ange en ort/stad för att få en resplan med vägledning – det leder fram till ortens/stadens centrum.

 OBS

Definitionen av stad eller område kan variera från land till land och även inom samma land. I vissa fall avses en kommun – i andra fall en enskild stadsdel.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj Ange resmålAdress.

Fyll i ett eller flera av följande sökalternativ:

 • Land:
 • Ort:
 • Gata:
 • Nummer:
 • Korsning:

Om mer information om resmålet önskas, välj Information och därefter önskad information:

 • Karta – Visar var på kartan platsen finns – ibland med kompletterande information.
 • Ring nummer1 – ringer upp inrättningen om ett telefonnummer finns angivet.
 • Online info.1 – Kompletterande information hämtas från internet.
För att lagra adressen i minnet, välj Spara och därefter som Lagrad plats eller som Hem.

Ange som delmål eller enda resmål:

 • Lägg till som delmål – adderar adressen till resplanen.
 • Ange som enda resmål – raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar vägledning till aktuellt mål.

Ange resmål med intressepunkt (POI)

POI (Point of Interest) benämns även som intressepunkt och inrättning.

Kartdatabasen innehåller ett stort antal sökbara POI2 vilka kan anges som resmål.

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj Ange resmålIntressepunkt (POI).

Sök upp intressepunkt med hjälp av följande:

 • Med namn – leder direkt till teckenhjulet och avser sökning av POI med dess egennamn, t.ex. "Peppes Bodega". Sökområde är hela det aktuella kartområdet, t.ex. EUROPA , se Kartor - innehåll.
 • Med kategori – ger möjlighet till begränsad sökning av POI – välj att ange dess kategori (t.ex. bank/hotell/ museum), egennamn, land och/eller ort/stad.
 • Runt bilen – avser sökning av POI runt bilens aktuella position.
 • Längs resvägen – avser sökning av POI utmed den upprättade resplanen.
 • Nära resmålet – avser sökning av POI i närheten av resmålet.
 • Runt plats på kartan – avser sökning av POI med scrollfunktionens hårkors – se scrollmeny.

Om mer information om resmålet önskas, välj Information och därefter önskad information.

För att lagra adressen i minnet, välj Spara och därefter som Lagrad plats eller som Hem.

Ange som delmål eller enda resmål:

 • Lägg till som delmål – adderar adressen till resplanen.
 • Ange som enda resmål – raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar vägledning till aktuellt mål.

Ange resmål med tidigare resmål

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj Ange resmålTidigare resmål.

Välj ett resmål i listan.

Om mer information om resmålet önskas, välj Information och därefter önskad information.

Det är här även möjligt att radera resmål, välj Radera eller Radera alla.

Ange som delmål eller enda resmål:

 • Lägg till som delmål – adderar adressen till resplanen.
 • Ange som enda resmål – raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar vägledning till aktuellt mål.

Ange resmål med tidigare lagrad plats

Här samlas resmål vilka lagrats med menyvalet SparaLagrad plats.

Notera att resmålet måste vara sparat innan.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj Ange resmålLagrad plats.

Öppna sparat resmål:

 • Resvägar – t.ex. inspelade vägavsnitt.
 • Annat – t.ex. sparade platser.

Om mer information om resmålet önskas, välj Information och därefter önskad information.

Det är här även möjligt att editera eller radera sparat resmål, välj Ändra, Radera eller Radera alla.

Ange som delmål eller enda resmål:

 • Lägg till som delmål – adderar adressen till resplanen.
 • Ange som enda resmål – raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar vägledning till aktuellt mål.

Ange resmål med internetsökning

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj Ange resmålInternetsökning.
Följ instruktionerna på bildskärmen.

Ange resmål med postnummer

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj Ange resmålPostnummer.

Skriv in postnumret, och land vid behov.

Om mer information om resmålet önskas, välj Information och därefter önskad information.

För att lagra resmålet i minnet, välj Spara och därefter som Lagrad plats eller som Hem.

Ange som delmål eller enda resmål:

 • Lägg till som delmål – adderar adressen till resplanen.
 • Ange som enda resmål – raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar vägledning till aktuellt mål.

Ange resmål med latitud och longitud

P3-1346-NAV-Melco Meny Adress-LatLon-2
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj Ange resmålLatitud och longitud.

Bestäm först vilket metod GPS-koordinaterna ska anges med, välj Format::

 • DD°MM'SS'' – position med Grader, Minuter och Sekunder.
 • Decimal – position med decimaler.

Skriv in positionen.

Om mer information om resmålet önskas, välj Information och därefter önskad information.

För att lagra adressen i minnet, välj Spara och därefter som Lagrad plats eller som Hem.

Ange som delmål eller enda resmål:

 • Lägg till som delmål – adderar adressen till resplanen.
 • Ange som enda resmål – raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar vägledning till aktuellt mål.

Ange resmål med plats på kartan

P3-1346-NAV-Melco Meny Sökning via punkt på karta-2
Markörens position angiven med GPS-koordinater. För att byta till att visa namn, välj InställningarKartalternativPositionsinformation.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj Ange resmålPlats på kartan.
Leta upp och ange önskad plats på kartan med hårkorset, se avsnittet Menyer.
För att lagra adressen i minnet, tryck på OK/MENU och välj Spara och därefter som Lagrad plats eller som Hem.
Destinationen lagras som en symbol/ikon på kartan om funktionen Lagrad plats på kartan är vald, se avsnittet Kartalternativ.

Ange som delmål eller enda resmål:

 • Lägg till som delmål – adderar adressen till resplanen.
 • Ange som enda resmål – raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar vägledning till aktuellt mål.

Ange resmål med resguiden

Sökning med resguide (Travel guide) innebär att färdiga förslag finns att välja med varierande tema, t.ex. restauranger, vackra vägar eller sevärdheter.

En resguide lagras i ett USB-minne vilket måste sitta i bilens USB-kontakt i tunnelkonsolens bakre förvaringsfack.

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj Ange resmålTravel guide.

Om menyalternativet inte syns på skärmen, finns inga förslag i det område bilen befinner sig eller så är inte en USB-enhet ansluten.

Välj resguide via någon av följande kategorier:

 • Restauranger
 • Turistattraktioner
 • Hotell
 • Sevärda resvägar
 • Annat

Om tillgängligt i resguiden så är det möjligt att se detaljer, bilder och spela upp ljud, välj:

 • Detaljer
 • Bilder
 • Spela upp
Välj Starta vägledning.