Rattlås

Rattlåset försvårar styrning om bilen t.ex. tillgrips olovligen. Ett mekaniskt ljud kan uppfattas när rattlåset låser upp eller låser.

Funktion

  • Rattlåset aktiveras när förardörren öppnas efter att motorn stängts av.
  • Rattlåset deaktiveras när fjärrnyckeln sitter i startlåset1 och START/STOP ENGINE-knappen trycks in.
  1. 1 I bil med nyckelfritt start- och låssystem räcker det att ha en fjärrnyckel inne i kupén.