Klocka

Klockans display syns i kombiinstrumentet.
P3-1320 Clock in DIM
Klocka, digitalt instrument.
  1. Ikon röd cirkel 1Display för visning av tid1

Ställa klockan

Klockan kan justeras i menysystemet MY CAR, se MY CAR.

  1. 1 I analogt instrument visas tiden mitt i instrumentet.

Relaterade dokument