Skyddsnät*

Ett skyddsnät hindrar last från att åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar.
v70-746 Skyddsnätkassett placering
Förvaringsplats skyddsnätskassetter.

Ett hoprullbart skyddsnät i två kassetter har sin förvaringsplats under lastutrymmets golvlucka.

Fastsättning nätkassetter

Ett hoprullbart skyddsnät i två kassetter har sin förvaringsplats under lastutrymmets golvlucka.

P3-746-v70 Skyddsnätkassett montering

Den tvådelade skyddsnätskassetten fästs på ryggstödets baksida. Smalaste kassetten fästs på vänster sida (sett från bakluckan).

Fäll fram baksätets ryggstöd, se Säten bak.
Passa in kassettens fästskenor framför ryggstödets fästklackar Ikon röd pil 1.
Skjut in kassetten på fästklackarna Ikon röd pil 2.
Fäll bak och spärra ryggstöden.
  • Borttagning av kassetten sker i omvänd ordning.

Användning av skyddsnät

Lastnät

Nätet dras upp ur kassetterna och är självlåsande efter ca en minut om baksätets ryggstöd är uppfällda.

Ikon röd pil 1

Dra upp höger del av nätet med dess stropp.

Ikon röd pil 2

Stick in stången i fästet på högersidan och tryck den sedan framåt – stången låser fast med ett klick.

Ikon röd pil 3

Dra ut stångens teleskopdel och klicka fast den på andra sidan.

Ikon röd pil 4

Dra upp vänster lastnät och haka fast det på stången.

  • Hopfällning sker i omvänd ordning.

Nätet kan även användas då baksätets ryggstöd är fällda framåt.

Borttagning av nätkassetter

Rulla in skyddsnäten i kassetterna enligt den omvända proceduren i avsnitt "Användning av skyddsnät".
Fäll fram hela ryggstödet.
Skjut kassetterna utåt tills de lossnar från fästskenorna.

Förvara kassetterna i dess fack under lastutrymmets golvlucka.

 Varning

Last i lastutrymmet måste förankras väl, även med ett korrekt monterat skyddsnät.
  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument