Samtalshantering

Funktioner för hantering av telefonsamtal.

Inkommande samtal

Tryck på OK/MENU för att besvara inkommande samtal. Funktionen är aktiv även om ljudanläggningen är i t.ex. RADIO- eller MEDIA-läge.

Avvisa eller avsluta med EXIT.

Samtalsmeny

I telefonkällans normalvy ger ett tryck på OK/MENU under pågående samtal tillgång till följande funktioner:

  • Mobiltelefon – samtalet flyttas från handsfree till mobiltelefonen. För vissa mobiltelefoner bryts anslutningen. Detta är normalt. Handsfree-funktionen frågar om du vill ansluta igen.
  • Stäng av mikrofonen – ljudanläggningens mikrofon tystas.
  • Ring nummer – möjlighet att ringa upp en tredje part med hjälp av sifferknapparna (pågående samtal sätts i standby).

Samtalslista

Samtalslistan speglas i handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras sedan under anslutningen. Vrid i telefonkällans normalvy TUNE åt vänster för att se samtalslistan.

I telefonkällans normalvy går det att se samtalslistan för den anslutna telefonen genom att trycka på OK/MENU och sedan välja Samtalslista.

 OBS

För att visa den anslutna mobiltelefonens samtalslista i bilen måste speglingen accepteras i mobiltelefonen när den ansluts. Beroende på mobiltelefon kan detta ske genom att:

  • en pop-up-ruta eller notifikation visas och accepteras i telefonen.
  • acceptera delning av information i telefonens inställningar för Bluetooth®-anslutningen till bilen.

I vissa fall kan det krävas att mobiltelefonen kopplas från och återansluts till bilen för att speglingen ska ske.