Ägarbyte av bil med Volvo On Call*

Vid ägarbyte av bil är det viktigt att byta ägare till Volvo On Call (VOC)-tjänsten.

Avsluta VOC-tjänst

Kontakta Volvoåterförsäljare vid ägarbyte för att avsluta tjänsten. Återförsäljare avskriver abonnemanget och raderar tjänstehistoria. Tjänsten kan också avslutas med VOC:s mobilapp.

Vid ägarbyte är det viktigt att återställa personliga inställningar och användardata i bilen till ursprunglig fabriksinställning, se Ägarbyte.

Starta VOC-tjänst

Vid köp av en begagnad bil med VOC:

Nya ägaren kontaktar sin återförsäljare som skriver över återstående tid av abonnemanget på den nya ägaren. Det är viktigt att kontaktuppgifterna är uppdaterade för att VOC ska fungera samt att den tidigare ägaren inte ska ha tillgång att utföra tjänster i bilen. Den nya ägaren erhåller en personlig fyrsiffrig PIN-kod som krävs för att identifiera sig som ägare (eller annan behörig person) för att få tillgång till vissa tjänster.

  1. * Tillval/tillbehör.