Radioprogramtyper (PTY)

En eller flera radioprogramtyper, t.ex. pop och klassisk musik kan väljas för DAB*-radio. Efter val av en programtyp sker navigering endast inom de kanaler som sänder den typen.
För att välja programtyp, tryck på OK/MENU i DAB-källans normalvy och välj Filtrering på programtyp (PTY).
Vrid TUNE till den programtyp som ska markeras/avmarkeras.
Markera/avmarkera programtypen med OK/MENU.
När önskade programtyper är valda, backa ur menysystemet med EXIT.

PTY-symbolen visas i bildskärmen när funktionen är aktiv.

I vissa fall kommer DAB-radio gå ur PTY-läge, se DAB till DAB*-länk.

  1. * Tillval/tillbehör.