Navigation* – menyöversikt

Översikt av möjliga val och inställningar i navigationssystemets menyer.

Tre av menynivåer visas. Ytterligare undermenyer kan finnas, vilket då finns beskrivet i respektive avsnitt.

Öppna menysystemet genom att i navigationkällans normalvy trycka på OK/MENU.
Upprepa röstvägledning
Röstvägledning
Ange resmål
Ange resmål
Hem
Ange resmål
Adress
Land:
Ort:
Gata:
Nummer:
Korsning:
Ange som enda resmål
Lägg till som delmål
Information
Spara
Ange resmål
Intressepunkt (POI)
Med namn
Med kategori
Runt bilen
Längs resvägen
Nära resmålet
Runt plats på kartan
Ange resmål
Lagrad plats
Ange som enda resmål
Ändra
Radera
Radera alla
Ange resmål
Tidigare resmål
Ange som enda resmål
Lägg till som delmål
Information
Spara
Radera
Radera alla
Ange resmål
Internetsökning
Ange resmål
Postnummer
Land:
Postnummer
Gata:
Nummer:
Korsning:
Ange som enda resmål
Lägg till som delmål
Information
Spara
Ange resmål
Latitud och longitud
Format:
Ange som enda resmål
Lägg till som delmål
Information
Spara
Ange resmål
Plats på kartan
Ange som enda resmål
Lägg till som delmål
Spara
Ange resmål
Travel guide
Starta vägledning
Detaljer
Bilder
Spela upp
Pausa uppspelning
Ange resmål
Resplan
Resplan
Starta vägledning
Lägg till fler delmål
Rensa resplan
Resplan
Resväg
Undvik
Räkna om resväg
Längre
Kortare
Radera
Resväg
Alternativa resvägar till resmål
Resväg
Resvägsöversikt
Resväg
Detaljerad resvägsinformation
Nästa
Föregående
Zooma in
Zooma ut
Resväg
Karta över kvarvarande resväg
Resväg
Spela in resväg

eller

Sluta spela in
Resväg
Trafikinformation
Trafikinformation
All trafik
Trafikinformation på karta
Trafikinformation
Avbryt vägledning

eller

Återuppta vägledning
Resplan
Inställningar
Resvägsalternativ
Resvägstyp
Ny resväg på begäran
Resvägsförslag
Använd samåkningsfil
Använd expressfil
Undvik område
Undvik motorvägar
Undvik vägtullar
Undvik tunnlar
Undvik färjor
Undvik biltåg
Undvik betalvägar
Resvägsalternativ
Kartalternativ
Visa helskärmskarta
Kartläge
Motorvägsinformation
Positionsinformation
Kompass
POI-symboler
Kartfärger
Lagrad plats på kartan
Kartalternativ
Vägledningsalternativ
Format på ankomsttiden
Gatunamn i röstvägledning
Turn-by-turn navigation
Automatisk uppläsning av trafik
Automatisk ljudanpassning
Röstvägledning
Använd enkel röstvägledning
Fartkameravarning
Lagrad plats notifikation
Travel POI-notiser
Guided tour-notiser
Vägledningsalternativ
Systeminformation
Systeminformation
Alternativ för FAV-knapp

Favoriter

Importera/exportera lagrade platser
Importera/exportera lagrade platser
  1. * Tillval/tillbehör.