Körning med öppen bak-/bagagelucka

Vid körning med öppen baklucka kan giftiga avgaser sugas in i bilen via lastutrymmet.

 Varning

Kör inte med öppen baklucka. Giftiga avgaser kan sugas in i bilen via lastutrymmet.

Relaterade dokument