Varningstriangel

Varningstriangeln används för att varna andra trafikanter för stillastående fordon.

Förvaring och uppfällning

Varningstriangelns placering i bil
Varningstriangel-2/3
Copy of P3-647 Varningstriangel-3/3
Ikon grå fyrkant 1

Lyft golvluckan och ta ut varningstriangeln.

Ikon grå fyrkant 2

Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut och sätt ihop de två lösa sidorna.

Ikon grå fyrkant 3

Fäll ut varningstriangelns stödben.

Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på trafiksituationen.

Se till att varningstriangeln med fodral sitter ordentligt fast i lastutrymmet efter användning.

 OBS

Är bilen sekretesslåst kan bak- och golvlucka inte öppnas, se Sekretesslåsning*.
  1. * Tillval/tillbehör.