Ljud och media – hantera systemet

Ljud- och mediasystemet styrs från mittkonsolen, med rattknappar, röststyrning eller fjärrkontroll*. Informationen presenteras på bildskärmen i mittkonsolens överdel.
P3-1420-Infotainment handling (Melco)
 1. Ikon röd cirkel 1 Stega/spola/sök kort tryck stegar bland skivspår, förvalslagrade radiostationer1 eller kapitel2. Långt tryck snabbspolar skivspår eller söker nästa tillgängliga radiostation.
 2. Ikon röd cirkel 2 SOUND – tryck för åtkomst till ljudinställningar (bas, diskant etc.). För mer information, se generella ljudinställningar.
 3. Ikon röd cirkel 3VOL – höj eller sänk ljudnivån.
 4. Ikon röd cirkel 4P3-1020-S60/V60 On-/Off symbol InfotainmentON/OFF/MUTEkort tryck startar anläggningen och långt tryck (tills skärmen släcks) stänger av. Observera att hela Sensus-systemet (inkl. navigation*- och telefonfunktioner) startar/stängs av samtidigt. Tryck kort för att stänga av ljudet (MUTE) eller återfå ljudet om det varit avstängt.
 5. Ikon röd cirkel 5 In- och utmatningsöppning för skiva.
 6. Ikon röd cirkel 6Huvudkällor – tryck för att välja huvudkälla (t.ex. RADIO, MEDIA). Senast aktiva källa visas (t.ex. FM för radio). Befinner man sig i en källa och trycker på huvudkällknappen visas en genvägsmeny.
 7. Ikon röd cirkel 714w46–P3/P4–Eject button symbol – utmatning av skiva. En skiva stannar i utmatat läge i ca 12 sekunder, därefter matas den av säkerhetsskäl åter in i spelaren.
 8. Ikon röd cirkel 8 OK/MENU – tryck på tumhjulet i ratten eller knappen i mittkonsolen för att acceptera val i menyer. Står man i normalvyn och trycker på OK/MENU visas en meny för vald källa (t.ex. RADIO eller MEDIA). Pil till höger i skärmen visas då det finns underliggande menyer.
 9. Ikon röd cirkel 9TUNE – vrid på tumhjulet i ratten eller vredet i mittkonsolen för att stega bland skivspår/mappar, radio- och TV*-stationer, telefonkontakter eller flytta mellan valen på bildskärmen.
 10. Ikon röd cirkel 10EXITkort tryck leder uppåt i menysystemet, avbryter pågående funktion, avbryter/avvisar telefonsamtal eller raderar inmatade tecken. Långt tryck leder till normalvyn eller om man befinner sig i normalvyn till högsta menynivån (huvudkällmenyn) vilket är desamma som huvudkällknapparna i mittkonsolen (6).
 11. Ikon röd cirkel 11INFO – om mer information än vad som kan visas på skärmen finns tillgänglig, tryck på INFO-knappen för att se resterande information.
 12. Ikon röd cirkel 12 Förvalsknappar, inmatning av siffror och bokstäver.
 13. Ikon röd cirkel 13FAV – i vissa källor är det möjligt att koppla en funktion till FAV-knappen. Kopplad funktion aktiveras sedan enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter.
 14. Ikon röd cirkel 14 Röststyrning – tryck för att aktivera röststyrning.

Menyhantering

P3-1346-x60-Menu handling_Flow chart
Exemplet visar navigering till olika funktioner då media spelas från bilens hårddisk.
 1. Ikon röd cirkel 1 Huvudkällknapp – tryck för att byta huvudkälla eller visa genvägsmeny i aktiv källa.
 2. Ikon röd cirkel 2Normalvy – normalläge för källan.
 3. Ikon röd cirkel 3Genvägsmeny – visar vanligt förekommande menyval.
 4. Ikon röd cirkel 4 Snabbmeny – snabbläge när TUNE vrids, t.ex. för byte av skivspår, radiostation etc.
 5. Ikon röd cirkel 5Källmeny – funktioner och inställningar i aktiv källa.
 6. Ikon röd cirkel 6Källvalsmeny3 – visar källor det är möjligt att välja mellan.
 7. Ikon röd cirkel 7 Huvudkällmeny – visar huvudkällor, vilka även kan väljas med huvudkällknapparna (1).

Utseende är beroende på källa, utrustning i bil, inställningar m.m.

Välj huvudkälla genom att trycka på en huvudkällknapp (1) (t.ex. RADIO, MEDIA). För att navigera i källans menyer använd reglagen TUNE, OK/MENU, EXIT eller huvudkällknappen (1).

Om texten i en menyrad är ljust grå är det inte möjligt att välja detta alternativ. Det kan bero på att funktionen inte finns i bilen, att källan inte är aktiv eller inkopplad, alternativt inte innehåller något.

För tillgängliga funktioner, se Ljud och media – menyöversikt.

 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Gäller inte DAB.
 3. 2 Gäller endast DVD-skivor.
 4. 3 Finns endast i de huvudkällorna som har flera källor.

Relaterade dokument