12 V eluttag – lastutrymme*

Eluttaget kan användas för olika tillbehör avsedda för 12 V, t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner.
P3-11w46-V70-XC70-12-V-uttag i bagagerum

Fäll ner locket för att komma åt eluttaget.

  • Uttaget lämnar spänning även när fjärrnyckeln inte är i startlåset.

 Viktigt

Max. strömuttag är 10 A (120 W).

 OBS

Tänk på att användning av eluttaget med motorn avslagen medför risk för urladdning av bilens startbatteri.

 OBS

Kompressorn för provisorisk däcktätning är provad och godkänd av Volvo. För information om användning av Volvos rekommenderade provisoriska däcktätning (TMK), se Provisorisk däcktätning*.
  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument