Navigation* – resplan

Lägg upp en resplan och starta vägledning för att navigera till önskat resmål.

När ett resmål sparas, skapas en resplan. Systemet hanterar en resplan åt gången med maximalt 4 stycken delmål.

P3-1346-NAV-Melco Meny Resplan-1
Ett resmål måste vara angivet för att resplanen ska aktiveras.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj Resplan.

Om delmål i resplanen önskas, välj Lägg till fler delmål.

Max 4 stycken delmål kan läggas till i resplanen. Orningsföljden kan justeras, se avsnittet "Justera resplan" nedan.

Om information om ett delmål önskas, markera delmålet, tryck på OK/MENU och välj Information.
Välj Starta vägledning.
Aktuell resplan aktiveras och vägledning påbörjas om inte funktionen Resvägsförslag är aktiverat.
Om funktionen Resvägsförslag är aktiverad, välj resväg.
Aktuell resplan aktiveras och vägledning påbörjas.

Avbryt vägledning

I navigationkällans normalvy, tryck på NAV och välj Avbryt vägledning.
Vägledningen avbryts.

Återuppta vägledning

I navigationkällans normalvy, tryck på NAV och välj Återuppta vägledning.
Vägledningen fortsätter där den avbröts.

Justera resplan

P3-1346-NAV-Melco Meny Resplan-2
Markera delmålet och bekräfta med OK/MENU.

Välj det som ska justeras och göra förändringar:

  • Radera – raderar delmålet.
  • Flytta i lista – ändrar turordning i resplanen (se nästa rubrik).
  • Spara – sparar delmålet.

Ändra turordning för delmålen

Markera delmålet som ska flyttas och bekräfta med OK/MENU.
Markera Flytta i lista och bekräfta med OK/MENU.
Vrid TUNE för att flytta delmålet upp/ner i listan. När önskad plats nås, bekräfta med OK/MENU.

Radera resplan

I navigationkällans normalvy, tryck på NAV och välj ResplanRensa resplan.
Aktuell resplan inklusive samtliga delmål raderas.
  1. * Tillval/tillbehör.