Navigation* – text och symboler i bildskärm

Förklaring av text och symboler som kan visas på kartan.
P3/P4-1517-Navi-RoW-Text and symbols on the map
Vägtyper
  • Motorväg (orange)
  • Huvudväg (mörkgrå)
  • Mindre huvudväg (grå)
  • Vanlig väg (ljusgrå)
  • Lokal väg (vit)
Text och symboler på skärmen
Ikon röd cirkel 1Händelse vid nästa vägledningspunkt
Ikon röd cirkel 2Avstånd till nästa vägledningspunkt
Ikon röd cirkel 3Namn på nästa väg/gata
Ikon röd cirkel 4 Inrättning/intressepunkt (POI)
Ikon röd cirkel 5Planerad resvägs delmål
Ikon röd cirkel 6Symbol för resmål/slutdestination
Ikon röd cirkel 7Beräknad ankomsttid till slutdestination
Ikon röd cirkel 8Beräknad återstående körsträcka till resmålet
Ikon röd cirkel 9Bilens aktuella position
Ikon röd cirkel 10Kartskala
Ikon röd cirkel 11Lagrad plats
Ikon röd cirkel 12 Planerad resväg
Ikon röd cirkel 13Planerad resvägs slutdestination
Ikon röd cirkel 14Aktuell vägs/gatas namn – vid bilens aktuella position (9)
Ikon röd cirkel 15Kompass
Ikon röd cirkel 16 Vägsträcka berörd av trafikinformation
Ikon röd cirkel 17Trafikinformation
  1. * Tillval/tillbehör.